Maatregelen COVID-19 Login klanten NL FR

Verantwoord ondernemen

Wasserij Dumoulin profileert zich al meer dan 50 jaar in de zorgsector als betrouwbare partner. Gedurende deze tijdsmarge zijn we gegroeid van een milieubewust bedrijf naar een duurzaam ondernemend bedrijf. Voor duurzame ontwikkeling wordt de term “drie p’s” vaak benut:

- People (mensen)
- Planet (planeet/milieu)
- Profit (opbrengst/winst)

Wasserij Dumoulin wil de balans tussen deze drie elementen in evenwicht houden.

Zorg dragen voor elkaar

Ondernemen heeft gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf. Zowel voor het welzijn van de medewerkers in ons bedrijf als deze van de maatschappij voert wasserij Dumoulin verschillende acties uit.

We dragen zorg voor onze medewerkers door een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Daarnaast is het belangrijk dat elke medewerker zich gewaardeerd voelt, want elke medewerker is een schakel in de ketting die Dumoulin maakt tot wat we zijn.Onze inspanningen voor de maatschappij

Wij willen schone kleren!

De Schone Kleren Campagne ijvert voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.
Aan de leveranciers van wasserij Dumoulin wordt gevraagd om een gedragscode te ondertekenen. Ze garanderen 

hiermee dat ze alleen kleding verkopen die gemaakt is in correcte omstandigheden.

 

Kloen brengt vreugde bij het zieke kind

Wasserij Dumoulin is sponsor van vzw Kloen. Deze vzw plaatst de Ziekenhuisclowns in de kijker en verzamelt fondsen om hun bestaan mogelijk te blijven maken. Naast de ziekenhuisclowns heeft Kloen ook een warm hart voor 4 andere kindgerichte doelen:
- Het CLOWNSHUIS (digitaal contact met clown)
- De HÔPICLOWNS
- MUCO (kinderen met mucoviscidose)
- ORKA (reumakinderen)

 

Aangepaste werk voor bijzondere personen

Wasserij Dumoulin heeft een partnership met Maatwerkbedrijf OptimaT. We helpen mee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende en duurzame tewerkstelling te bieden. Deze mensen dragen hun steentje bij aan ons productieproces.

 

Circletex - samenwerken aan circulariteit

Zoals steeds hecht Dumoulin veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als één van de stichtende leden van Circletex zetten we dit engagement nogmaals om in de praktijk. Meer info vind je op https://circletex.be/nl

 

Plaatselijke organisaties

Naast de sponsoring en ondersteuning van bovengenoemde organisaties steunen wij ook heel wat plaatselijke organisaties (vzw de Gambiavrienden, love in action vzw, …) . Dit gaat over projecten, jeugdverenigingen, sportclubs, scholen, evenementen of acties van klanten.DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

In het productieproces van een industriële wasserij zijn de grondstoffen van moeder natuur onmisbaar. We zijn er ons dan ook van bewust dat er duurzaam moet omgegaan worden met onze aarde. Wasserij Dumoulin doet heel wat inspanningen om het milieu te beschermen. Alle verbruiken (waterverbruik, energieverbruik…) worden wekelijks genoteerd zodat het effect van onze genomen maatregelen opgevolgd kunnen worden.

ONZE INSPANNINGEN VOOR HET MILIEU

AARDE

- Bodem-en grondwaterverontreiniging voorkomen
- Milieuvriendelijke wasproducten
- Correcte dosering en recyclage van wasproducten
- Gebruik van herbruikbare wikkelzakken
- Gebruik van recycleerbaar verpakkingsmateriaal
- Recyclage van vodden
- Recyclage plastiek-en afvalstoffen

WATER

- Recuperatie van afvalwater na filtering
- Gecontroleerde afvalwaterlozing
- Gebruik van ingenieuze wasstraten
- Innovatieve wasprocessen
- Beperken totaal waterverbruik

LUCHT

- Regelmatig onderhoud van machinepark
- Vrachtwagens Euro 6-normering
- Zuivere uitlaatgassen

ENERGIE

- Warmterecuperatie van afvalwater
- Stoomrecuperatie
- Aankoop van Groene energie
- Reduceren energieverbruiken via verschillende toepassingen Contacteer ons vandaag nog voor meer info

Tal van verzorgingsinstellingen over gans België zijn trouwe en tevreden klanten

Het verschil zit ergens,
Dumoulin laat je het graag zien.