Maatregelen COVID-19 Login klanten NL FR

Kwaliteit

Als duurzaam ondernemer streeft wasserij Dumoulin naar een maximale partnertevredenheid door een zorgeloze serviceverlening, met onder andere oog voor het waarborgen van de microbiologische kwaliteit van het eindproduct.
Wasserij Dumoulin verbindt zich ertoe:

- Voortdurend aandacht te schenken aan verbetering van bedrijfsprocessen en beheersing van de verschillende stromen voor plat linnen, werkkledij en bewonerswas binnen de wasserij teneinde de microbiologische kwaliteit van het eindproduct te waarborgen.

- Geschikte opleiding, begeleiding en middelen te voorzien voor medewerkers (en klanten) om hun activiteiten met betrekking tot de microbiologische eindproductkwaliteit optimaal te kunnen uitvoeren.

Om aan deze doelstellingen te beantwoorden, werd er een kwaliteitsmanagementsysteem opgemaakt. Dit wordt constant onderhouden, verder uitgebouwd, geëvalueerd en verbeterd.

Care 4 Quality

Wij kunnen met trots melden dat beide vestigingen van wasserij Dumoulin gecertificeerd werden met het Care 4 Quality kwaliteitslabel.

Care 4 Quality is een kwaliteitscertificaat en –managementsysteem voor alle Belgische bedrijven, lid van FBT, die textielverzorging uitvoeren van textiel dat afkomstig is van en bestemd is voor de zorgsector en de voedingsnijverheid. Dit is een versmelting van de normen van RABC en de Hoge Gezondheidsraad. Voor meer info, zie http://www.care4quality.be

Wasserij draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Ook in de toekomst zullen we zorgen voor een goeie opvolging om zo de kwaliteit te garanderen.

Rabc (Risk Analysis Bio-Contamination Control)

Preventie van biologische besmetting in wasserijen en bedrijven wordt steeds belangrijker voor personen, producten, materialen en milieu. RABC (Risk Analysis & Biocontamination Control) is de benaming voor de Europese richtlijn NEN-EN 14065 die wil waarborgen dat textiel naast visueel proper ook hygiënisch zuiver is.

In samenwerking met Cleaning Consultancy Delft heeft Wasserij Dumoulin de certificaten voor beide vestigingen voor implementatie van de RABC (Risk Analyses and Biocontamination Control) richtlijnen behaald. Er werden verschillende maatregelen op gebied van persoonlijke hygiëne, onderhoud en reiniging… opgemaakt om hygiënisch zuivere was te garanderen.

Aanbevelingen hoge gezondheidsraad

Voor de behandeling van het linnen volgen wij strikt de 'Aanbevelingen inzake de behandeling van het linnen in verzorgingsinstellingen', uitgegeven door de Hoge Gezondheidsraad i.o.v. het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Deze aanbevelingen omvatten kwaliteitscriteria alsook modaliteiten omtrent behandeling, vervoer en opslag van het linnen. Wij voldoen aan deze criteria door doelstellingen, procedures en controles op te leggen.

Persoonlijke hygiene

Het personeel moet er een goede persoonlijke hygiëne op nahouden. Van alle personeelsleden wordt verwacht dat zij het huishoudelijk reglement volgen. Strikte hygiëne is noodzakelijk. Enkele voorbeelden:
- Instructies wassen en ontsmetten van de handen
- Het dragen van werkkledij: onderscheid onreine en reine zone
- Persoonlijke voorwerpen worden in de vestiaire achtergelaten
- Etenswaren zijn niet toegelaten in de wasserij

Controles

Een kwaliteitssysteem kan enkel succesvol zijn als de nodige controles ingelast worden. C4Q kwaliteitsdoelstellingen, incl. de R.A.B.C. specifieke doelstellingen, worden gemeten via diverse KPI’s (Key Point of Interest). In opdracht van wasserij Dumoulin voert een onafhankelijk extern labo 2 keer per jaar controles uit. Van deze controles wordt telkens een technisch verslag gemaakt.

Deze controles beoordelen de kwaliteit van het water, de reactie van chemie op het linnen en het algemene hygiëneniveau. Eén keer per jaar gebeurt een ontleding van geïnfecteerde doeken. Intern gebeuren visuele controles op gewassen linnen en systematisch voeren we steekproeven uit op de netheid van het afgewerkt linnen. Zo kunnen we de kwaliteit van het proces waarborgen, onderhouden en verbeteren. Contacteer ons vandaag nog voor meer info

Tal van verzorgingsinstellingen over gans België zijn trouwe en tevreden klanten

Het verschil zit ergens,
Dumoulin laat je het graag zien.